تا انسان « عبدالله » نشود ، « عندالله » نخواهد شد.
شارژ هفته
شارژ ۱۰ نگران دزدیده شدن ایده هایتان نباشید ؛ بلکه نگران اجرایی کردن ایده هایتان باشید . بجنبید ...
اینجا شارژ های هفتگی را جمعه به جمعه می نویسم.
دنبالم کن!
ثبت رایانامه در خبرنامه
ثبت شماره در خبرنامه این تابع منسوخ شده است و در آینده اضافه خواهد شد.

طوفان تهران

تصویری از برج میلاد در طوفان و گرد و غبار

طوفان تهران - کریمی گنابادی