تا انسان « عبدالله » نشود ، « عندالله » نخواهد شد.

شارژ هفته
شارژ ۱۱ گرگ ها گوزن‌های بدشانس رو نمی‌کشند؛ اونا گوزن های ضعیف رو می‌کشند! (از فیلم رودخانه ویند)
اینجا شارژ های هفتگی را جمعه به جمعه می نویسم.
دنبالم کن!
ثبت رایانامه در خبرنامه
ثبت شماره در خبرنامه

طوفان تهران

تصویری از برج میلاد در طوفان و گرد و غبار

طوفان تهران - کریمی گنابادی