سعی کن تا « ذهنت » را باز نکرده ای ، « دهانت » را هم باز نکنی.

شارژ هفته
شارژ ۱۰ نگران دزدیده شدن ایده هایتان نباشید ؛ بلکه نگران اجرایی کردن ایده هایتان باشید . بجنبید ...
اینجا شارژ های هفتگی را جمعه به جمعه می نویسم.
دنبالم کن!
ثبت رایانامه در خبرنامه
ثبت شماره در خبرنامه

بایگانی حوزه و طلبگی

شرح صدرِ فکری
۱۰ دیدگاه

شرح صدرِ فکری

عالمان شیعه بر آنند که اگر فقیهی برای یافتن حکم خدا بکوشد و آن را به دست آورد ، دو پاداش دارد : یک پاداش برای اینکه حکم خدا را به دست آورده و پاداش دیگر برای این که کوشیده و زحمت کشیده است . اما اگر وی بکوشد و به حکم خدا دست نیابد و خطا کند ، باز هم پاداش دارد ؛ ولی یک پاداش . چرا که وی سعی خود را کرده است و زحمت کشیده است و همین کافی است که خدا یک پاداش به…

لزوم تفکیک علوم آلی و أصالی
۰ دیدگاه

لزوم تفکیک علوم آلی و أصالی

ما طلبه ها در همان اوائل طلبگی می خوانیم که علوم ، یا آلی است و یا أصالی . علم آلی ، علمی است که خود دارای اهمیت نیست بلکه ابزاری برای رسیدن به امور با اهمیت است . علم منطق یکی از علوم آلی است و وسیله ای برای رسیدن به اصل ها . ( همانطور که مرحوم مظفر در ابتدای کتاب منطق خودشان ، در تعریف منطق گفته اند : آلة قانونیة ... ) و یا علم اصول فقه را نیز میتوان علم آلی…

کار گروهی محال است .
۲۰ دیدگاه

کار گروهی محال است .

شاید شما هم به این آفت بزرگی که گریبان گیر همه ی ما حوزوی هاست ( از باب غلبه ) شده باشید . در جمع ما « همه صاحب نظرند . »  ، « همه مجتهدند . » ، « همه وظیفه ی خودشان را تشخیص داده اند . » و ... هیچ گاه نمی توانیم وظیفه ها ، افکار ، دیدگاه ها و نظرات خودمان را با یکدیگر جمع کنیم یعنی نمی توانیم در مقام عمل و اجرای نظرات ، اتفاق پیدا کنیم و از…

علم محوری و کتاب محوری
۴ دیدگاه

علم محوری و کتاب محوری

یکی از مشکلاتی که می توان در سال های اخیر در حوزه های علمیه مشاهده نمود ، حاکم شدن روحیه ی « کتاب محوری » به جای روحیه ی اصیل و پر ثمره ی « علم محوری » است . البته قصد تحقیق و ارائه ی علمی ندارم و صرفاً طرح موضوع می کنم . اما تفاوت های علم محوری و کتاب محوری در چیست ؟! ویژگی های روحیه ی « کتاب محور » زمانی که « کتاب محوری » حاکم شود ، طلاب به جای…

الفبای طلبگی
۲ دیدگاه

الفبای طلبگی

هر که « الفبای طلبگی » را نداند ، دچار « جهل مرکب » می شود و هرکه با زیر و زِبَر « آیات علم » و « سوره های معرفت » بیگانه باشد ، قرائتش غلط خواهد شد. پس باب اول کتاب حوزه ، آموختنِ این الفبا و آشنایی با حرکات وسکنات این فرهنگ است . تا طلبه از « طلبه نما » متمایز شود . زندگی شان عطف به مبدأ است و وصل به معاد . با نفی خود ، اثباتِ خدا می کنند…