در قیامت ، از ما به اندازه ی استعدادمان انتظار دارند . (عین صاد)

شارژ هفته
شارژ ۱۱ گرگ ها گوزن‌های بدشانس رو نمی‌کشند؛ اونا گوزن های ضعیف رو می‌کشند! (از فیلم رودخانه ویند)
اینجا شارژ های هفتگی را جمعه به جمعه می نویسم.
دنبالم کن!
ثبت رایانامه در خبرنامه
ثبت شماره در خبرنامه

بایگانی حوزه و طلبگی

شرح صدرِ فکری
۱۰ دیدگاه

شرح صدرِ فکری

عالمان شیعه بر آنند که اگر فقیهی برای یافتن حکم خدا بکوشد و آن را به دست آورد ، دو پاداش دارد : یک پاداش برای اینکه حکم خدا را به دست آورده و پاداش دیگر برای این که کوشیده و زحمت کشیده است . اما اگر وی بکوشد و به حکم خدا دست نیابد و خطا کند ، باز هم پاداش دارد ؛ ولی یک پاداش . چرا که وی سعی خود را کرده است و زحمت کشیده است و همین کافی است که خدا یک پاداش به…

لزوم تفکیک علوم آلی و أصالی
۰ دیدگاه

لزوم تفکیک علوم آلی و أصالی

ما طلبه ها در همان اوائل طلبگی می خوانیم که علوم ، یا آلی است و یا أصالی . علم آلی ، علمی است که خود دارای اهمیت نیست بلکه ابزاری برای رسیدن به امور با اهمیت است . علم منطق یکی از علوم آلی است و وسیله ای برای رسیدن به اصل ها . ( همانطور که مرحوم مظفر در ابتدای کتاب منطق خودشان ، در تعریف منطق گفته اند : آلة قانونیة ... ) و یا علم اصول فقه را نیز میتوان علم آلی…

کار گروهی محال است .
۲۰ دیدگاه

کار گروهی محال است .

شاید شما هم به این آفت بزرگی که گریبان گیر همه ی ما حوزوی هاست ( از باب غلبه ) شده باشید . در جمع ما « همه صاحب نظرند . »  ، « همه مجتهدند . » ، « همه وظیفه ی خودشان را تشخیص داده اند . » و ... هیچ گاه نمی توانیم وظیفه ها ، افکار ، دیدگاه ها و نظرات خودمان را با یکدیگر جمع کنیم یعنی نمی توانیم در مقام عمل و اجرای نظرات ، اتفاق پیدا کنیم و از…

علم محوری و کتاب محوری
۴ دیدگاه

علم محوری و کتاب محوری

یکی از مشکلاتی که می توان در سال های اخیر در حوزه های علمیه مشاهده نمود ، حاکم شدن روحیه ی « کتاب محوری » به جای روحیه ی اصیل و پر ثمره ی « علم محوری » است . البته قصد تحقیق و ارائه ی علمی ندارم و صرفاً طرح موضوع می کنم . اما تفاوت های علم محوری و کتاب محوری در چیست ؟! ویژگی های روحیه ی « کتاب محور » زمانی که « کتاب محوری » حاکم شود ، طلاب به جای…

الفبای طلبگی
۲ دیدگاه

الفبای طلبگی

هر که « الفبای طلبگی » را نداند ، دچار « جهل مرکب » می شود و هرکه با زیر و زِبَر « آیات علم » و « سوره های معرفت » بیگانه باشد ، قرائتش غلط خواهد شد. پس باب اول کتاب حوزه ، آموختنِ این الفبا و آشنایی با حرکات وسکنات این فرهنگ است . تا طلبه از « طلبه نما » متمایز شود . زندگی شان عطف به مبدأ است و وصل به معاد . با نفی خود ، اثباتِ خدا می کنند…