علم معمولاً از خطا مبراست اما علما خيلی اوقات خطا می کنند.

شارژ هفته
شارژ ۱۰ نگران دزدیده شدن ایده هایتان نباشید ؛ بلکه نگران اجرایی کردن ایده هایتان باشید . بجنبید ...
اینجا شارژ های هفتگی را جمعه به جمعه می نویسم.
دنبالم کن!
ثبت رایانامه در خبرنامه
ثبت شماره در خبرنامه

ارتباط با من

برای ارتباط سریع با من می توانید از فرم زیر استفاده کنید .

ضمناً از طریق شماره ی تلفن ۹۸۹۱۵۹۳۴۷۹۹۴+ در پیام رسان تلگرام در خدمتتان هستم 🙂


نام شما

آدرس رایانامه ی شما

شماره ی تلفن شما

موضوع

پیام شما - حتماً باید بنویسید .